avatar

پرسش و پاسخ ستونی است ویژه در این وبگاه برای پاسخ دادن به پرسش های علمی  شما  در حوزه های تخصصی من( مباحث فرهنگی، آسیب شناسی اجتماعی، مسائل توسعه و انسان شناسی هنر و هویت های معاصر) . پرسش خود را  به آدرس ایمیل شخصی من ارسال کنید و پرسش و پاسخ بدون ذکر نام شما در این ستون منعکس می شود. اگر درباره یکی از مطالب منتشر شده  در وبگاه نظری  علمی دارید می توانید آن را  با ذکر دقیق مشخصات خود (آدرس ایمیلی، نام و نام خانوادگی، موقعیت تحصیلی و کاری) در این بخش منعکس کنید و به شما  اگر  نقد و نظرتان حاوی  پرسشی باشد پاسخ داده می شود. ستون پرسش و پاسخ  نظراتی را که شکل «کامنت» داشته باشند، منعکس نمی کند.

 

 

آیا تعبیر «هویت جامع» یا «هویت جامع ایرانی» تعابیر درستی هستند و می توان تعریفی از آنها ارائه داد؟
بازدید: 1773
چنین مفهومی در علوم اجتماعی، مفهومی رایج نیست و ظاهرا چندان توجهی را در میان نظریه پردازن بر نیانگیخته است. البته اصولا باید توجه اشته باشیم که حتی...
آیا راه باریکه ای برای ورود به بازار جهانی بدون از دست دادن فرهنگ خودی وجود دارد؟
بازدید: 2356
بهتر است هر چه زودتر از یک توهم  بسیار سخت بیرون بیائیم و آن اینکه ظاهرا ما در بازار جهانی، فرهنگ جهانی یا در فرایند جهانی شدن نیستیم و قرار است یک روز...
آیا فرهنگ ما ایرانی ها فرهنگی شفاهی بودن و در صورت پاسخ مثبت این مساله چه تاثیر در اشکال شادی مان دارد؟
بازدید: 1751
پرسشگر: فربد پرسشی که در اینجا مطرح شده است به دلایل بسیار ، پرسش های بی نهایتی را در خود دارد و بنابراین شاید پاسخ به آن بهر صورت پرسشگر را راضی...