avatar

در این وبگاه تمامی نوشته ها، مقاله ها، ترجمه ها، معرفی کتاب های تالیفی و ترجمه ها و سایر مطالب من به صورت طبقه بندی شده در اختیار خوانندگان قرار می  گیرد. وبگاه به گونه ای طراحی شده است که  خوانندگان بتوانند به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن به تمام نوشته ها دسترسی بیابند. بخش هایی شخصی تر که در سایر وبگاه ها  و کانال تلگرام من (@nasserfakouhi) نیز وارد نمی شوند، نظیر عکس های خود و یا  عکس هایی که با دوستان دانشگاهی،هنرمند و نویسنده گرفته شده اند، در این وبگاه در دسترس هستند. اخبار مربوط به تمامی فعالیت های من در قالب سخنرانی،  کارگاه های آموزشی و پایان نامه های دانشجویی در دسترس انجام و یا انجام شده و همچنین  پروژه های در دست انجام در این وبگاه  به اطلاع خوانندگان می رسد. دانشجویان از طریق این وبگاه می توانند به برنامه درس های من و نمونه پرسش های امتحانی دسترسی داشته باشند. همچنین همه دوستانی که  پرسش هایی علمی در زمینه تخصصی کارهای من دارند (فرهنگ شهری، آسیب شناسی و تاریخ فرهنگ مدرن) می توانند در  بخش پرسش و پاسخ، آن را مطرح کرده و پاسخ بگیرند. افزون بر این، دوستانی که مایل باشند در هر یک از برنامه های پژوهشی و آموزشی با من همکاری کنند، می توانند به ستون «همکاری» مراجعه و اطلاعات لازم برای این کار را بیابند. در صفحات انگلیسی و فرانسه و سایر زبان ها، نوشته هایی که مستقیما به آن زبان ها نوشته شده و یا به آنها ترجمه شده اند و همچنین معرفی  برخی از کارها و عکس ها به آن زبان ها  گنجانده شده اند.  این وبگاه در کنار وبگاه موسسه «انسان شناسی و فرهنگ» (www.anthropologyandculture / www.anthropology.ir)، تنها  مرجع های رسمی انتشار نوشته های من هستند و متن های منتشر شده در آنها، رسمیت دارند. انتقال تمام مطالبی که در طول بیش از بیست سال فعالیت منتشر شده اند، به این وبگاه کاری است که تنها به شکل  تدریجی امکان پذیر است و انجام خواهد گرفت. بنابراین مطالب کامل نیستند و امیدواریم در یک دوره  یک یا دو ساله مطالب این وبگاه کامل شوند.