avatar

مرتب کردن بر اساس

هویت، کالبد و آسیب شناسی پوشش در ایران

حسن گوهرپور بحثی که در اینجا به صورت مختصر بیان می‌کنیم 3 حوزه مفهومی را…

همایش کاپیتالیسم: بحران اجتماعی یا اقتصادی

بحث خود را با تاکید بر نکته ای اساسی شروع کنیم: لزوم پرهیز از نوعی…

نظریه انقلاب: لوگوسنتریسم و اتوپیا

پرسش اساسی که در اینجا تلاش می کنیم بدان پاسخ دهیم این است: چرا انقلاب…

منزلت عقل در جنبش های دانشجویی

در ابتدا و برای شروع بحث در مورد جنبش های دانشجویی، باید تعریفی از حوزه…

گزارش: انسان شناسی حقوقی

علیرضا محسنی مطلق بخشی از سخنرانی ناصر فکوهی در نشست انسان شناسی حقوقی که به…

گزارش کامل رونمایی کتاب «پاره های انسان شناسی آنارشیستی» در نشر هنوز

نشست رونمایی کتاب «پاره‌های انسان‌شناسی آنارشیستی» نوشته «دیوید گربر» که با ترجمه رضا اسکندری و…

گزارش سومین نشست موزه و گفتمان‌های اجتماعی

گزارش سومین نشست «موزه و گفتمان‌های اجتماعی» در سومین نشست «موزه و گفتمان‌های اجتماعی» در…

گزارش سخنرانی: تأملی انسان‌شناختی بر پیوند اندام غیرانسانی

گزارش یک سخنرانی در گروه جامعه‌شناسی پزشکی "تأملی انسان‌شناختی بر پیوند اندام غیرانسانی" عنوان سخنرانی…