avatar

مرتب کردن بر اساس

ویکتور والتر ترنر

1920-1983 ترنر در سال 1920 در شهر گلاسکو در اسکاتلند به دنیا آمد و تحصیلات…

واژه نامه بوردیو(37):انحصار خرد (خردگرایی علم گرا)

برگردان ناصر فکوهی خردگرایی علم گرا، یعنی همان استنادی است به خشونت منفعل قدرت هایی…

واژه نامه بوردیو(33): فقر موقعیت

برگردان ناصر فکوهی فقر موقعیت « نمایشنامه پاتریک ساسکیند کنترباس تصویری بسیار گویا از تجربه…

واژه نامه بوردیو(28): ناخودآگاه

برگردان ناصر فکوهی ناخودآگاه در واقع صرفا   حال  کنشگرانه  تمام گذشته ای است که…

واژه نامه بوردیو(27): بازار زبان شناختی

برگردان ناصر فکوهیبازار زبان شناختی (سود تمایز، مهارت مشروع، سرمایه زبان شناختی، موقعیت - فضایی-…

واژه نامه بوردیو(21): جامعه شناسی

برگردان ناصر فکوهی« اگر جامعه شناسی بر آن بود که هدف خود را کشف رشته…

واژه نامه بوردیو( 12): سرمایه نمادین

برگردان ناصر فکوهی( بازتولید سلطه، خشونت نمادین، برسمیت شناختن – عدم شناخت )« از آنجا…

واژه نامه بوردیو: زبان و دوکسا

برگردان ناصر فکوهی زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار برای نوشتن…