avatar

مرتب کردن بر اساس

یارانه ها و بن بست دولت

به گمان من به این دلیل ساده که اولا برخی از اقشار مردم در شرایط…

ویژه همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی

کمیته «زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی» انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای برنامه‌های تعریف شده…

ویژه همایش زبان و مفاهیم علوم اجتماعی

کمیته «زبان، مفاهیم و واژگان علوم اجتماعی» انجمن جامعه‌شناسی ایران در راستای برنامه‌های تعریف شده…

وداع با طبیعت

نسیم بیداری این پرسش از دیدگاه انسان شناسی جدید، پرسش ساده ای نیست و بسیار…

هویت‌‌های پنهان و انحراف هویتی؛ آسیب بزرگ محیط‌های الکترونیکی

زهرا حاج محمدی دکتر ناصر فکوهی؛ چهره‌ای شناخته شده درمیان جامعه‌شناسان امروز ایران است که…

هویت شهری و کرج

1- هویت، مفهومی است که این روزها خیلی به کار می رود. منظور از هویت…

هنر، سیاست و انقلاب اطلاعاتی

آقای دکتر فکوهی در مقدمه ی کتاب «اسطوره شناسی سیاسی» به «وابستگی و تبعیت کامل…

هراس در بستر آنومی اجتماعی

میترا فردوسی زلزله، مثل هر پدیده یا بلای طبیعی دیگری با احتمال وقوع بالا و…