avatar

مرتب کردن بر اساس

یک سال پیش ، سه سال بعد

حوزه سیاسی، حوزه ای به غایت پیچیده است اما، نه به پیچیدگی حوزه اجتماعی. هر…

یک سال پیش ، سه سال بعد

حوزه سیاسی، حوزه ای به غایت پیچیده است اما، نه به پیچیدگی حوزه اجتماعی. هر…

وای بر ما !

امشب، 14 خرداد 1388، ناظر مناظره ای بودیم که دو سیاستمدار عالیرتبه کشورمان را در…

واکنش مناسب در برابر فاجعه منا

کشته‌شدن بيش از ٤٠٠ نفر از هم‌وطنان ما و رقمي بيش از ٤هزار نفر در…

هرزه گویان و نژادپرستان

امروز صفحات فیس بوک، شبکه های اجتماعی، و حتی  صفحات موسوم به «کامنت» در زیر…

نفت، گردباد، زلزله

ظاهرا تنها قیمت بشکه های نفت نیست که در ما ه ها و روزهای کنونی…

نظارت پیش از انتشار: بی فایده و پرهزینه

یکی از خبرهای بسیار قابل توجه و امیدوار کننده ای که در طول هفته های…

ندامت ایدئولوژیک به مثابه فرایند اجتماعی

می گویند از برنادر شاو پرسیدند: چرا برخلاف اغلب دوستان دیگرتان در جوانی گرایش های…

نامه‌ای به رئیس جمهوری که نمی شناسم

آقای رئیس جمهوراین نامه را در نیم روز بیست و نهم اردیبهشت ماه 1396 می…