avatar

مرتب کردن بر اساس

یلدا و هویت ایرانی

جشن‌ها و مناسک در نظام‌های مدرن را می‌توان از یک بعد به مثابه «بازماندگان»ی (survival)…

یادداشت های نوروزی:ما و نوروز

جشن ها، یکی از مهم ترین و پایدارترین اشکال میراث فرهنگی برای همه فرهنگ ها…

ورزش و قدرت

پیر بوردیو(Pierre Bourdieu)(1930-2002) را باید بدون شک مشهورترین چهرة علوم اجتماعی در ابتدای قرن بیست…

والرشتاین، فراتر از مناسک

به مناسبت سفر والرشتاین به ایرانامانوئل والرشتاین بدون شک امروز نه تنها یکی از بزرگترین…

واژه نامه بوردیو 9: زبان / دوکسا

برگردان ناصر فکوهی زبان (Langue)زبان را باید حاصل کار مولفانی دانست که دارای اقتدار  برای…

واژه نامه بوردیو 6 : عشق

برگردان ناصر فکوهینوعی حالت آرامش معجزه آسا که در آن ظاهرا سلطه، خود زیر سلطه…

واژه نامه بوردیو 5 : سارتر (ژان پل) ، روشنفکر تام

برگردان ناصر فکوهی چگونه وجود  کسی همچون سارتر، روشنفکری (فرانسوی) در عالی ترین معنای آن،…

واژه نامه بوردیو 4 : سفید پوستان بیچاره

برگردان ناصر فکوهی مساله ای که همیشه برای من مطرح بوده است اینکه چگونه می…