avatar

پاز، اوکتاویو، هنر و تاریخ، مقالاتی در زمینة زیباشناسی، ترجمة ناصر فکوهی، تهران، انتشارات توس، 1376، 240 صفحه + واژه نامة فرانسه فارسی + عکس


دربارة کتاب:
این کتاب بخشی از کتابی بزرگ از اوکتاویو پاز با عنوان ”خنده و کفاره“ است که عنوان یکی از مقالات کتاب حاضر نیز هست. در زمان انتشار این کتاب امکان ترجمة کل کتاب به زبان فارسی به دلایلی وجود نداشت و بعدها نیز این فرصت هرگز فراهم نیامد. اوکتاویو پاز، شخصیتی بسیار ویژه و استثنایی به شمار می اید. او در عین انکه یکی از بزرگترین شاعران اسپانیایی زبان قرن بیستم به حساب می اید، نویسنده نثر هایی قدرتمند و شعر گونه و همچنین جستار نویسی توانمند بود. پاز که یک شخصیت سیاسی و از سیاستمداران مهم کشور خود مکزیک به شمار می امد مقالات متعدد و کتاب های زیادی با موضوع مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز دارد. در کتاب حاضر پاز با زبانی کاملا شاعرانه برخی از اندیشه های ظریف خود را درباره هنر به ویژه هنر پیش کلمبی مکزیک به بیان آورده است. بخش نخست کتاب بیشتر به ادبیات و هنر غربی (بودلر، میشو...) اختصاص دارد در حالی که در بخش دوم پاز به طور کامل به هنر مکزیک و به خصوص نقاشی های دیواری که یک سنت ریشه دار در این کشور است پرداخته است. مترجم یادداشت های بسیار زیاد و مفصلی را به کتاب افزوده است تا خواننده فارسی زبان بتواند به خوبی اشاره های متعدد پاز را به وقایع و شخصیت ها و همچنین مکاتب هنری و فکری درک کند و استفاده بیشتری از کاب ببرد. در انتهای کتاب نیز علاوه بر یک واژه نامه فرانسه- فارسی، تعداد زیادی عکس درباره موضوع های مورد اشاره در کتاب به آن افزوده شده است. طرح روی جلد این کتاب یکی از زیباترین آثار زنده یاد مرحوم مرتضی ممیز است.


فهرست مطالب

بخش اول – دربارة زیباشناسی – حضور و حاضر
فصل اول: بودلر و نقد هنر
فصل دوم: اندیشه در سپید
فصل سوم:شهریار/دلقک
فصل چهارم: کاربرد و تمامشا
بخش دوم – هنر در مکزیک
فصل اول: هنر در مکزیک (ماده و مفهوم)
فصل دوم: نقاشی اجتماعی در مکزیک
فصل سوم تامایو
فصل چهارم: حنده و کفاره
واژه نامه
تصاویر

 

پشت جلد کتاب :


” نام من پیچکی که از تن درختان آویخته، نام من میمونی که بر فراز دره‌ای سبز و سیاه معلق مانده، نام من، تبری که سینة آسمان را می شکافد، ستونی از دود که قلب ابرها را می گشاید، نام من، صدف دریایی و هزارتوهای باد، طوفان و تقاطع جاده هاست. نام من، گره مار، خوشة قرن‌ها، پیوند و گسستن چهار رنگ و چهار زمان است، نام من، شب است و همچون سنگ چخماق می درخشم، نام من، روز است و همچون عقاب، چشم ها را از حدقه بیرون می کشم، نام من پلنگ است و خوشة گندم. هر نقابی، نامی است، هر نامی، تاریخی. نام من، زمان است و همچون زنگوله‌ای گلی با هفت دانه درونش تکان می خورم“ ( اوکتاویو پاز: خنده و کفاره)

009.jpg

بتلهایم، شارل، 1381، محکومان، مبارزات طبقاتی در شوروی (1941-1930)، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 391 صفحه.
استالینیسم تمامیتی است در حکم یک نظام فکری. تحلیل مبارزات طبقاتی در شوروی در سالهای دهه سی قرن بیستم در برگیرنده واقعیتی بس پیچیده و به شدت متغییر است. ما در تعقیب این هدف از نظم خاصی برای تحقیق استفاده کرده ایم که عین آن را در گزارش کار نمی توان تکرار کرد. به همین دلیل ، نتایج به دست آمده از تحلیل استالینیسم و واقعیت آن را در دو جلد عرضه خواهیم کرد: جلد نخست به بررسی احوال محکومان(دهقانان، کارگران، سرکوب و دهشت گسترده ای که آنان تحمل می کردند، انباشت سرمایه ای که آن ها قربانیانش بودند و بحران های ویژه انباشت) اختصاص یافته است؛ جلد دوم مسائل مربوط به حاکمان، ایدئولوژی در دهه سی، شکل های موجودیت و حیات طبقه جدید ، شرایط تاریخی تشکیل شدن آن، نقش حزب و سیاست بین المللی شوروی را بررسی می کند.
فهرست مطالب
تذکر مترجم
تذکر
پیش گفتار شارل بتلهایم بر ترجمه فارسی «مبارزات طبقاتی...»
پیش گفتار
یادداشت ها

بخش اول – سلب مالکیت از دهقانان
فصل اول- «دگرگونی سوسیالیستی در کشاورزی» و مبارزات طبقاتی
فصل دوم- کشاورزی «سوسیالیستی» در سال های سی
فصل سوم- نظام کلخوز

بخش دوم- نظامی کردن طبقه کارگر
فصل اول – روند شهرنشینی
فصل دوم- روند توسعه نظام مزدبگیری و تشدید استبداد در کارخانه ها

بخش سوم- ترور گسترده و بیگاری
فصل اول- سرکوب جمعی و ترور
فصل دوم- تداخل سرکوب جمعی و ترور
بخش چهارم- سرمایه و بحران هایش
فصل اول – انباشت در سال های 1928 تا 1940
فصل دوم- نخستین برنامه های پنج ساله
فصل سوم – بحران های اقتصادی سال های سی
فصل چهارم- بحران های اضافه انباشت و سلطه سرمایه
نتیجه گیری

9011.jpg

ببتلهایم، شارل، 1381، سال های گورباچف، «انقلاب سوم» یا پرسترویکا، موخره بتلهایم بر ترجمه فارسی «محکومان» و «حاکمان»، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نشر نی، 259 صفحه. 

کتاب حاضر با هنوان انقلاب سوم یا پرسترویکا موخره ای است که شارل بتلهایم به درخواست مترجم برای ترجمه فارسی دو کتاب محکومان و حاکمان تالیف کرد. ترجمه دو کتاب مذکور در اواخر سال 1988 به پایان رسیده بود. در این زمان کشور شوروی در بحبوحه ماجراهای پرسترویکا و سال های بحرانی گورباچف بود. بنابراین به نظر می رسید که انتشار دو جلد تحلیل دوران استالین که با دوره خروشچق و برژنف به پایان رسیده بودند، بدون توجه به تحولات گسترده جامعه شوروی در آن زمان ممکن نباشد.
تذکر مترجم
فصل اول – ملاحظات نخستین
فصل دوم – چرخش به سوی «اصلاح ریشه ای»
فصل سوم- نخستین مرحله اصلاح عمومی اقتصاد کشور
فصل چهارم- ملاحظاتی کلی درباره پروسترویکا در اقتصاد
فصل پنجم – پرسترویکا و «انقلاب ایدئولوژیک و سیاسی»
فصل ششم- پروسترویکا: چشم انداز عمومی پروژه گورباچفی
فصل هفتم: کارنامه فرایند پرسترویکا و مسائل کنونی و آتی

کتابنامه

3319.jpg

بوردیو، پیر، 1389، درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: انتشارات آشیان، 124 صفحه.  

کتاب «درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم» پیر بوردیو به ترجمه ناصر فکوهی  به وسیله انتشارات آشیان در 124 صفحه به همراه کتابنامه و نمایه منتشر شد. این کتاب که در سال 1996 نخستین بار  در انتشارات لیبر آژیر به انتشار رسیده است، متن دو برنامه ای است که پیر بوردیو جامعه شناس شهیر فرانسوی (1930-2002) در کلژ دو فرانس ، یکی درباره تلویزیون و دیگری درباره مطبوعات و پیوند این دو ابزار با قدرت و سازوکارهای آنها برای دستکاری اندیشه تماشاگران و خوانندگان به کار می برند، اجرا کرد. لیبر آژیر، یک موسسه انتشاراتی بود که بوردیو خود برای انتشار  بخشی از آثارش که می توانند برای مخاطبان گسترده قابل استفاده باشند ، تاسیس کرده بود به همین دلیل نیز زبان کتاب به نسبت سایر نوشته های بوردیو بسیار قابل دسترس تر است.  در این کتاب بودریو  به تشریح دقیق  روش های  وسایل ارتباط جمعی و به خصوص تلویزیون و مطبوعات برای جهت دهی و گمراه کردن افکار عمومی می زند. تلویزیون به گمان او  نوعی ابزار برای ارائه «اندیشه های حاضری» همچون «غذا های حاضری»(مک دانالدی) به تماشاگرانی است که اغلب نه فرصت فکر کردن عمیق دارند و نه علاقه ای به این کار. بدین ترتیب فرایند تحمیق در جامعه به کمک کنشگران اجتماعی  که بخشی از آنها در تلویزیون جای گرفته اند و بخشی دیگر  جزو مصرف کنندگان آن هستند، در هر دو مورد، اغلب به شکلی ناخود آگاه ، به اجرا در می آید تا قدرت بتواند به بهترین و کم هزینه ترین شکل خود را بازتولید کند. در برنامه دوم، بوردیو به تشریح مطبوعات و سطحی نگری آنها و سازوکارهایی که آنها برای تحمیق مردم دارند می پردازد و نشان می دهد که چگونه در اینجا نیز همچون مورد اول  کنشگران حرفه ای مطبوعات عموما به شکلی کاملا درونی شده و ناخود آگاه، قدرت تولید وبازتولید و عاملیت اجتماعی را به حداقل ممکن کاهش می دهند.
این کتاب در مجموعه فرهنگ و علوم انسانی به دبیری  علیرضا جاوید به انتشار رسیده است و مرکز پخش آن، خیابان انقلاب ، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) خیابان شهدای ژاندارمری، بن بست مرکزی، شماره 266 تلفن های 66965377 و 66972792 است. کتاب همچنین در کتاب فروشی های روبروی دانشگاه تهران در دسترس است.
از پیر بوردیو و با ترجمه ناصر فکوهی، کتاب «درسی درباره درس» نیز به وسیله نشر نی در دست انتشار است.